Urząd Miasta Białystok

Zadania Agencji:

  • opracowanie koncepcji akcji społecznej „Twój Białystok 2020”
  • stworzenie interaktywnego portalu internetowego do komunikacji postępów akcji ze strefą, w której mieszkańcy Białegostoku zostawiali opinie na temat zmian, jakie chcieliby przeprowadzić w mieście
  • stworzenie identyfikacji wizualnej akcji (strona internetowa, logotyp, kartki pocztowe, materiały na konferencję z mieszkańcami miasta)
  • przeprowadzenie specjalnej akcji dotarcia do 250 tys. mieszkańców Białegostoku z zaproszeniem na otwartą debatę na temat przyszłości miasta (dystrybucja kartek pocztowych do mieszkań i domów)
  • konsultacje społeczne
  • organizacja otwartej debaty: „Twój Białystok 2020” z udziałem znanych osób wywodzących się z Białegostoku (m. in. Szymon Hołownia, Tomasz Bagiński), władz miasta, przedstawicieli władz centralnych, mediów. W debacie wzięło udział ponad 1000 mieszkańców Białegostoku.
  • organizacja oprawy medialnej debaty, patronaty mediów lokalnych i ogólnopolskich (m. in. TVP, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, prasa, internet)
  • organizacja nagrań wywiadów do prasy, radia, telewizji, szeroki oddźwięk w mediach lokalnych i ogólnopolskich

 

Branża: samorząd