Relacje z mediami

  • kontakty z mediami
  • bazy mediów i dystrybucja informacji
  • spotkania one to one z dziennikarzami
  • wywiady, artykuły, wystąpienia w radiu i TV
  • spotkania prasowe (konferencje, briefingi)
  • materiały prasowe (informacje, komunikaty, raporty merytoryczne, press-packi)
  • copywriting (artykuły, teksty sponsorowane i reklamowe, komentarze)
  • monitoring mediów
  • rozwiązywanie kryzysów medialnych