PR polityczny

 • strategie kampanii wyborczych
 • strategie postępowania w trakcie kadencji
 • doradztwo wizerunkowe
 • zarządzanie kryzysem w trakcie kampanii i kadencji
 • relacje z mediami
 • relacje z otoczeniem (wyborcy, przedsiębiorcy, lokalne społeczności, fundacje)
 • copywriting (wystąpienia, informacje prasowe, artykuły, materiały wyborcze itd.)
 • szkolenia wizerunkowe i medialne
 • marketing internetowy (fora, blogi, media społecznościowe)
 • e-PR (portale internetowe)
 • sesje fotograficzne
 • organizacja konferencji, spotkań prasowych, konwencji itd.