PR ekspercki i budowanie wizerunku osobistego

  • kreowanie ekspertów w mediach
  • kreowanie wizerunku firmy poprzez pokazywanie wiedzy jej przedstawicieli
  • budowanie zaufania grup docelowych do marki
  • kreowanie liderów, PR osobisty
  • budowanie pozycji lidera w mediach
  • szkolenia wizerunkowe (sztuka prezentacji, komunikacji)
  • budowanie wizerunku (doradztwo stylistów)
  • szkolenia z relacji z mediami (wywiady, wystąpienia w TV)