Kienbaum Executive

Zadania Agencji:

  • obsługa public relations i media relations
  • opracowanie strategii budowy wizerunku i komunikacji zewnętrznej
  • inicjowanie wywiadów w mediach, opracowywanie artykułów do prasy i internetu, komentarze eksperckie, pisanie tekstów merytorycznych do mediów dotyczących doradztwa personalnego i executive search
  • PR ekspercki (promocja ekspertów, przedstawicieli firmy Kienbaum)
  • budowanie wizerunku marki
  • opracowywanie raportów merytorycznych i analiz danych o wynagrodzeniach
  • organizacja konferencji prasowych, wydarzeń specjalnych, eventów dla klientów

Branża: konsultingowo – doradcza